Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie

870px-Herb_Polski.svg

Webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie podstawowej

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511143799
lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (122,0 KiB, 1 495 hits)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia w celu prowadzenia zdalnego nauczania  i komunikacji elektronicznej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia w celu kształcenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej 

*******

Obecna strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 11 jest stroną archiwalną.
Zapraszamy do odwiedzenia aktualnej strony szkoły pod adresem www.sp11.przemysl.edu.pl

***

Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, którzy potrzebują pomocy w tym niepewnym czasie wojny, a nie znają języka polskiego, od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Program „Zdalna szkoła”

Na początku kwietnia 2020 roku do naszej szkoły trafiła partia laptopów na kwotę 5100 złotych, nabyta dzięki programowi „Zdalna Szkoła”.  Jest to rządowy program, z którego samorządy mogły pozyskać pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, służącego do prowadzenia nauki w trybie zdalnym.

Pozyskany sprzęt został przekazany do rodzin najbardziej potrzebujących.

  zdalna_szkoa.png (41,6 KiB, 1 072 hits)

Program „Zdalna szkoła PLUS”

Pod koniec maja 2020 roku do naszej szkoły trafiła kolejna partia laptopów na kwotę 14343 złotych, nabyta dzięki programowi „Zdalna szkoła PLUS”. Jest to rządowy program, który jest kontynuacją poprzedniego wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Tym razem zakupiony sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci.

Program „Zdalna szkoła plus” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

  plus.png (78,6 KiB, 625 hits)

******************************************************************

PULS Intercity grudzień 2019r.

Życie Podkarpackie 27.12.2019r.

Życie Podkarpackie 13.11.2019r.

Kurier przemyski

Życie Podkarpackie

Nowiny

Życie Podkarpackie 19.02.2019r.

Niedziela 20.01.2019

                             Niedziela 25.11.2018

Niedziela 25.11.2018

TV Podkarpacka    

„Pisk Białego Orła”

Niedziela 24.06.2018

Życie Podkarpackie 14.06.2018

Życie Podkarpackie 6.06.2018

Życie Podkarpackie 30.05.2018

 


Życie Podkarpackie 2.05.2018

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Życie Podkarpackie 13.12.2017

  Zgłoszenie do szkoły obwodowej (532,8 KiB, 1 537 hits)

Życie Podkarpackie 13.12.2017

Życie Podkarpackie 13.12.2017

Życie Podkarpackie 8.11.2017

LEKCJA PATRIOTYZMU – HARCERZE ORAZ UCZNIOWIE SP11 SPRZĄTAJĄ PRZEMYSKIE CMENTARZE WOJSKOWE

  

___________________________________________________________

Życie Podkarpackie 31.05.2017

Projekt DEMO w Teleexpressie

2

praca2

Życie Podkarpackie 2.11.2016 r.

MiroslawBar

papiezŻycie Podkarpackie 26.10.2016 r.

koledowanie

narciarstwoIMG_20170522_112305 IMG_20170522_112311 IMG_20170522_112317

PMMO

 _______________________________________________________________

 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

„Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowisko lokalne, potrafi korzystać z tego, co ją otacza.”

Nasza szkoła właśnie taka jest.

_______________________________________________________________

 

Albert Camus powiedział kiedyś, że szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. My chcemy przygotowywać naszych uczniów do życia w świecie, który jeszcze nie istnieje, ale który nastąpi zaraz po tym, gdy uczniowie opuszczą nasze mury. Jest to dla nas ogromne wyzwanie, które po części realizujemy umożliwiając naszym uczniom dostęp do nowoczesnych technologii.

Już w tej chwili nasza szkoła dysponuje:

  1. Profesjonalnie przygotowaną pracownię komputerową z 25 stanowiskami, co umożliwia indywidualną pracę ucznia przy komputerze. Dodatkowo dzięki projektorowi zamontowanemu na stałe każde dziecko widzi dokładnie czynności wykonywane przez nauczyciela na ekranie monitora.
  2. Czterema klasopracowniami wyposażonymi w tablice interaktywne z dostępem do Internetu.
  3. Pięcioma klasopracowniami, z dostępem do Internetu, wyposażonymi w laptopy i projektory, które umożliwiają nauczycielowi wykorzystanie technologii informacyjnych podczas lekcji.
  4. Interaktywną pracownią LEGO, w której uczniowie mogą poprzez zabawę uczyć się programować z wykorzystaniem klocków LEGO WEDO oraz LEGO Mindstorms.
  5. Zestawem pilotów iVote, które umożliwiają szybkie sprawdzenie wiadomości uczniów.
  6. Zaangażowaną kadrą, która z pasją wprowadzi Państwa dziecko w technologie XXI wieku.
  7. Systematycznie wdrażamy także do poszczególnych klas dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom bezpośredni dostęp do ocen dziecka.

Przyjaciele naszej szkoły:

Przyjaciele naszej szkoły: