Home » KREATYWNA SZKOŁA » Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

Cała polska czyta dzieciom w latach 2015-2019

Cała polska czyta dzieciom 2018/2019

 

XVIII inauguracja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Dnia 07 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyła się po raz XVIII inauguracja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola Nr 20, z Przedszkola Sióstr Felicjanek, z Przedszkola Montessori, ze Szkoły Podstawowej Nr 11 – klasy 1a oraz uczniowie ze świetlicy.

W spotkaniu brali też udział zaproszeni goście: pan Maciej Kamiński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pani Renata Kochanowicz – Kierownik Referatu w Wydziale Edukacji, pani Magdalena Stecura – Aspirant Sztabowy z Komendy Miejskiej Policji, pan Zdzisław Wójcik i pan Kamil Kazieczko ze Straży Pożarnej, pan Wojciech Kalinowski reprezentujący Bibliotekę Miejską.

Spotkanie rozpoczęła pani  Beata Kosicka-Siwak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 od przywitania wszystkich uczestników spotkania i wspólnego czytania „Lokomotywy” Juliana Tuwima wraz z zaproszonymi gośćmi. Następnie goście i nauczyciele uczestniczyli w inscenizacji ,,Rzepki”, którą czytała Pani Ewa Rogucka – logopeda ze Szkoły Podstawowej Nr 11. Po inscenizacji poszczególne placówki zaprezentowały programy artystyczne przeplatane wierszami Juliana Tuwima. W ramach niespodzianki przybyli na spotkanie strażacy opowiadali o swojej pracy.

Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Małgorzata Banicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 we współpracy z nauczycielami z przybyłych placówek: siostrą Marleną Mierzwą, panią Katarzyną Stachurą, panią Bernadetą Kuzio, panią Magdaleną Miszczyszyn z Przedszkola Sióstr Felicjanek, panią Agatą Pawul i panią Aliną Synowicką z Przedszkola nr 20, panią Aloną Krzeczkowską, panią Julitą Walerowicz, panią Joanna Zając, panią Małgorzatą Gnej z Przedszkola Montessori.

Dnia 14 maja 2019 r. uczniowie klasy I b z Panią Renatą Horniatkiewicz-Daćko oraz uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej i Marceliny Ląg uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panią Renatą Piątkowską popularną pisarką dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej. Pani Renata Piątkowska prezentowała swoje książki, odpowiadała na pytania dotyczące pisarskiej drogi. Uczniowie mogli zakupić książki i otrzymać autograf  oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z pisarką.

Spotkanie kolędowe

Dnia 30 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyło się Spotkanie Kolędowe, celem którego było kultywowanie tradycji kolędowych oraz  integracja dzieci z różnych środowisk. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i uczniowie  przemyskich szkół i przedszkoli. Byli to uczniowie z  SP 15 i SP 17 oraz SP11. Przedszkola reprezentowały: Przedszkole Sióstr Felicjanek,  Przedszkole Nr 9 Czytelników Życia Podkarpackiego. Na spotkanie przybył też Pan Grzegorz Masłyk –Inspektor Wydziału Edukacji.  Każda placówka zaprezentowała krótki program artystyczny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali kilka najbardziej popularnych kolęd.

Spotkanie przygotowała Pani Małgorzata Banicka – nauczyciel SP 11 przy współpracy z nauczycielami z zaproszonych szkół i przedszkoli.

Dzień Babci i Dziadka w świetlicy

23 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 do świetlicy szkolnej przybyli licznie drodzy seniorzy, aby wspólnie z wnukami świętować i się radować. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Po miłych słowach powitania wypowiedzianych przez Panią Kierownik Małgorzatę Banicką rozpoczął się występ uczniów oraz przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek”. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Na koniec uroczystości dzieci zaśpiewały dla  swoich gości „Sto lat” ,wręczyły piękne laurki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Atmosfera  była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami świetlicy szkolnej.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę, taniec, teatr oraz grę na instrumencie  mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

                                     Spotkanie przygotowały: Pani Justyna Ząbecka – Buś i Marcelina Ląg

Nasi nauczyciele czytają dzieciom

Spotkanie z panem Witoldem Mulczyńskim funkcjonariuszem Straży Miejskiej

Dnia 9 stycznia 2019 r. odwiedził świetlicę Pan Witold Mulczyński funkcjonariusz  Straży Miejskiej. Przeprowadził on pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w czasie zabaw zimowych oraz w czasie zbliżających ferii zimowych. Na zakończenie spotkania przeczytał uczniom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom baśń pt: „Szklana góra”.

Urodziny Misia „Puszatka”

Dnia 23 listopada 2018 r. uczniowie ze świetlicy w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom uczestniczyli w urodzinach pluszowego misia. Celem spotkania było rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, wdrażanie do właściwego wyrażania swoich emocji, poszanowania zabawek. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań metodą stacyjną: m.in. przygotować tort urodzinowy dla misia, rozwiązać zagadki, przygotować ozdoby na przyjecie urodzinowe. Wcześniej wysłuchali fragmentów bajki A.A. Milne’a ,,Kubuś Puchatek”. Uczniów odwiedził pan kolejarz, który opowiadał o swojej pracy. Każdy z uczestników spotkania otrzymał od gościa malowanki i kredki. Pan kolejarz przywiózł ze sobą bohatera spotkania Misia „Puszatka”, który razem z dziećmi obchodził swoje urodziny. Były wspólne pląsy i zabawy. Spotkanie przygotowały: Panie Małgorzata Banicka, Justyna Ząbecka Buś , Ewa Ląg, Eligia Plotke.

Cała polska czyta dzieciom 2017/2018

 

XVII edycja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Dnia 05 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyła się po raz XVII inauguracja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola Nr 20, z Przedszkola Sióstr Felicjanek, ze Szkoły Podstawowej Nr 1, ze Szkoły Podstawowej Nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 11 – klasy 1a, 2a, 3d, oraz uczniowie ze świetlicy.

W spotkaniu brali też udział zaproszeni goście: pani Elżbieta Tarnawska – Naczelnik Wydziału Edukacji, pani Krystyna Kosterkiewicz  z Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, pan kapitan Bartłomiej Galanty – Funkcjonariusz Straży Granicznej,  pan Witold Mulczyński  ze Straży Miejskiej w Przemyślu, pan Jan Wróbel z Galerii Sztuki Współczesnej.

Spotkanie rozpoczęła pani Beata Kosicka-Siwak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 od wspólnego czytania wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa” wraz z zaproszonymi gośćmi. Następnie goście i nauczyciele uczestniczyli w inscenizacji ,,Rzepki”, którą czytała Pani Krystyna Kosterkiewicz. Po inscenizacji poszczególne placówki zaprezentowały programy artystyczne przeplatane wierszami Juliana Tuwima.

Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Małgorzata Banicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11.

 

Konkurs Recytatorski „Wiosna wierszem malowana”

 Sara Banaś z klasy Ia i Zuzanna Falger z klasy IIIc pod opieką pani Anny Pająk w dniu 27 kwietnia 2018r. wzięły udział w Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim pt. „Wiosna wierszem malowana” w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu. Sara Banaś wyrecytowała wiersz Marii Terlikowskiej „Uwaga! Świeżo malowane” i została nagrodzona gromkimi brawami. Zuzia Falger ujęła jury swoją interpretacją wiersza Jana Brzechwy „ Wiosenne porządki” i zajęła III miejsce w konkursie. Dziewczynki do konkursu przygotowała pani Lucyna Babska.

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej – 24.03.2018 r.

Zniecierpliwieni czekaniem na wiosnę uczniowie świetlicy  pod opieką pani Anny Pająk spędzili dzisiejsze przedpołudnie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Tematem przewodnim były tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

,,Królewna o złotym sercu”- spektakl w Bibliotece Miejskiej

Dnia 01 marca 2018 r. uczniowie klasy III a z panią Renatą Daćko, uczniowie klasy III c z panią Marceliną Ląg oraz  uczniowie ze świetlicy szkolnej z panią Małgorzatą Banicką uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym ,,Królewna o złotym sercu” w wykonaniu aktorów z Krakowa. Gospodarzem spotkania była Biblioteka Przemyska. Spektakl  poświęcony był tolerancji.

Konkurs recytacji wierszy J. Tuwima

 Dnia 27 lutego 2018 r. odbył się w świetlicy szkolnej konkurs recytacji wierszy J. Tuwima. Wzięli w nim udział uczniowie klas I- III. Każdy z uczestników przygotował wybrany przez siebie wiersz, który następnie prezentował przed publicznością i jury.

I miejsce zajęła Zuzia Falger, II miejsce zajął Jakub Mrozek, III miejsce zajęły uczennice: Wiktoria Bojko, Oliwia Ciurkiewicz, Martyna Cap. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienie. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli świetlicy.

Nasi goście czytają

Absolwentka szkoły Zosia Olchowy-11.01.2018 r.

Nasi uczniowie czytają uczniom – 18.12.2017 r.

Uczniowie klasy VI a czytają uczniom ze świetlicy Opowieść wigilijną.

Grudniowe czytanie przez nauczycieli-grudzień 2017 r.

Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece Miejskiej

Dnia 06 grudnia 2017 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej i Pani Anety Buczak uczestniczyli w przedstawieniu Mikołaj w teatrze w Bibliotece Miejskiej. Przedstawienie poświęcone było tradycjom mikołajkowym i wartościom rodzinnym. Miłość i zgoda w rodzinie są najlepszymi prezentami dla wszystkich.

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej- 23.11.2017 r. Eksperymentujemy w bibliotece

23.11. 2017 r. uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Poznawali życie i działalność polskiej noblistki Marii Curie Skłodowskiej. Następnie brali udział w eksperymentach naukowych.

Nasi goście czytają dzieciom- 25.10.2017 r.

Nasi nauczyciele czytają uczniom.

 Nasi nauczyciele jak co roku włączają się do akcji Cała Polska czyta dzieciom . Czytają uczniom wybrane pozycje książkowe. Zachęcają do samodzielnego czytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————-

 

 Inauguracja akcji 31 czerwca 2017r.

W dniu 31 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyła się po raz XVI inauguracja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola Nr 9, z Przedszkola Nr 20, z Przedszkola Sióstr Felicjanek, ze Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 11 – klasy 2a, 2b, 2d, 3a oraz świetlica.

W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście: pani Elżbieta Tarnawska – Naczelnik Wydziału Edukacji, pani Małgorzata Czechowska- aspirant ds. nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, pani Agnieszka Grabiec- Funkcjonariusz Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu, pani Krystyna Kosterkiewicz- z Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, pan kapitan Bartłomiej Galanty -Funkcjonariusz Straży Granicznej, pan Maciej Gałuszka- inżynier górnik, pan Witold Mulczyński oraz pan Jerzy Eliński  z Straży Miejskiej w Przemyślu, pan Jan Wróbel z Galerii Sztuki Współczesnej.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Beata Kosicka-Siwak od wspólnego czytania Lokomotywy J. Tuwima wraz zaproszonymi gośćmi. Następnie  goście uczestniczyli w inscenizacji Rzepki, którą czytała Pani Krystyna Kosterkiewicz. Po inscenizacji poszczególne placówki prezentowaly programy artystyczne przeplatane wierszami J. Tuwima.

Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Małgorzata Banicka- nauczyciel z SP11.

Starsi czytają młodszym – bajka o psach 8 czerwca 2017r.

Dziś w Szkole Podstawowej nr 11 uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu odegrały mini przedstawienie teatralne poruszające trudny los niechcianych psów ze schroniska. Nasi uczniowie mogli sobie wyobrazić jak wygląda życie takich zwierząt dzięki ciekawej prezentacji problemu oraz je wspomóc.

Przedstawienie „Piotruś Pan” w DK ROMA, 30 maja 2017r.

Majowe spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej

Każdy może być artystą

 Dnia 15 maja 2017 r. grupa uczniów ze świetlicy pod opieką pani Małgorzaty Banickiej udała się na kolejne zajęcia czytelnicze do Biblioteki Miejskiej. Tematem zajęć były ukryte w każdym człowieku talenty. Najpierw uczniowie odwiedzili pracownię plastyczną pana Henryka Lasko, gdzie poznawali nowe techniki malowania. Potem pani Jolanta Wilk –pracownik biblioteki czytała przygody bajkowych bohaterów pragnących tworzyć swoje dzieła. Na zakończenie dzieci pod kierunkiem pana Lasko wydrapywały swój obrazek.

Marcowe Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej.

Zajęcia teatralne na  temat „Przygody burka z podwórka”

 Dnia 06 marca 2017 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w kolejnych zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Zajęcia prowadził  Pan  Henryk Lasko-pracownik Biblioteki Miejskiej . Tematem zajęć była wystawa prac plastycznych  Pana Henryka Lasko na temat ,,Przemyśl moim miastem”. Dzieci rozpoznawały przedstawione na pracach plastycznych zabytki . Następnie razem z uczniami pan Lasko  przygotował i poprowadził przedstawienie kukiełkowe ,,Przygody Burka z podwórka”. Na zakończenie spotkania dzieci rysowały wybrany zbytek Przemyśla.

Lutowe Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej-13.02.2017r.

Zajęcia czytelnicze na temat: „Kochać każdy może”

 Dnia 13 lutego 2017 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w kolejnych zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Pani Jolanta Wilk-pracownik Biblioteki Miejskiej czytała tym razem opowiadania poświęcone przyjaźni i miłości. Razem z uczniami wymieniała poglądy na temat cech prawdziwego przyjaciela. W trakcie spotkania dzieci wykonywały serduszka dla bliskich osób.

 

 Przedstawienie „Pinokio” w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Uczniowie SP 11, którzy należą do koła teatralnego prowadzonego przez p. Elżbietę Piejko przygotowali przedstawienie na podstawie książki pt. „Pinokio”. Spektakl można obejrzeć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

Styczniowe Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej- 09.01. 2017 r.

Zajęcia czytelnicze na temat: „Dzieje pisma”

 Dnia 09 stycznia 2017 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w kolejnych zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Pani Jolanta Wilk-pracownik Biblioteki Miejskiej opowiadała o historii pisma, jego rodzajach. Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądało m.in. pismo klinowe, hieroglify egipskie.  Dzieci próbowały też czytać tekst Bogurodzicy. Na zakończenie pisały gęsim piórem swoje imię za pomocą hieroglifów.

 

Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej-

zajęcia czytelnicze na temat: ”O św. Mikołaju”

 Dnia 05 grudnia 2016 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Pani Jolanta Wilk-pracownik Biblioteki Miejskiej, przekazała uczniom informacje na temat postaci św. Mikołaja, jego pochodzenia, prezentowanych przez niego wartości. Czytała fragmenty bajek poświęconych  Mikołajowi. Uczniowie wysłuchali też wywiadu z Mikołajem mieszkającym obecnie w Laponii. Zajęcia przeplatane były zabawami ruchowymi i zagadkami.

 

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej na t.:

Urodziny książkowego misia

Dnia 21 listopada 2016 r. odbyły się kolejne zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej. Tematem spotkania były Urodziny książkowego misia. Każdy z uczestników przyszedł ze swoim ulubionym misiem.

Spotkanie z ksiażką w Bibliotece Miejskiej- zajęcia czytelnicze na t.

Słodki jak miód, pracowity jak pszczoła

 Dnia 14 listopada 2016 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Pani Jola przekazała uczniom informacje na temat miodu, jego wytwarzania, pokazywała elementy stroju pszczelarza, produkty z wosku. Czytała fragmenty książki o Kubusiu Puchatku, który był wielkim wielbicielem miodu. Zajęcia przeplatane były zabawami ruchowymi i plastycznymi zajęciami. Gotowe prace zostały umieszczone na wystawie.

 

Spotkanie autorskie w Bibliotece Miejskiej z pisarzem Jarosławem Mikołajewskim

 Dnia 21 października 2016 r. uczniowie naszej świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej i Pani Anety Buczak uczestniczyli w zorganizowanym w Bibliotece Miejskiej spotkaniu z pisarzem Jarosławem Mikołajewskim.  Pisarz czytał fragmenty swoich książek, opowiadał o swojej twórczości i zainteresowaniach oraz ulubionych miejscach.  Chętnie odpowiadał na pytania uczniów. Na zakończenie uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Można też było kupić książkę Pana Jarosława Mikołajewskiego i otrzymać od niego autograf.

Czerwcowe spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej

15.06. 2016 r.  po raz ostatni w tym roku szkolnym uczniowie uczęszczający do świetlicy wybrali się do biblioteki publicznej. Podczas pobytu w czytelni dla dzieci i młodzieży uczniowie mogli pograć w przeróżne gry planszowe, jak również pobawić się zabawkami dostępnymi dla dzieci odwiedzających czytelnię. Kolejną atrakcją było oglądanie ciekawych albumów i encyklopedii, a także gra na komputerze. Dzieci przekonały się jak miło można spędzić czas w czytelni przychodząc do niej indywidualnie, np. podczas wakacji. Na koniec wręczyliśmy dyplom pani bibliotekarce dziękując za owocną współpracę oraz prowadzenie zajęć czytelniczych.

Majowe spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej

18.05 2016 r. grupa dzieci uczęszczających do świetlicy odwiedziła bibliotekę publiczną. Tematem zajęć prowadzonych przez panią Małgorzatę Tomków były wybrane wiersze dla dzieci z tomiku pt.”Wierszyki Domowe” autorstwa Michała Rusinka. Dzieci wysłuchały barwnych i pełnych humoru wierszyków, mówiących o tym, że nasze domowe przedmioty prowadzą w ukryciu podwójne życie. Dzieci dowiedziały się, co wspomniane przedmioty robią, gdy na nie  patrzmy. Następnie uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach różnego rodzaju odnoszących się do usłyszanych wcześniej wierszyków. Wszyscy miło spędzili czas.

Cała Polska czyta dzieciom 31.05.2016 r.

Dnia 31.05.2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyła się inauguracja akcji Cała Polska czyta dzieciom. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek pod opieką siostry Barbary Piskorz, siostry Renaty Gławędy i Pani Anny Figurak, dzieci z przedszkola Sióstr Felicjanek pod opieką Pani Doroty Walciszewskiej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 15 pod opieką Pani Małgorzaty Sałamachy oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 11: uczniowie klasy I b z Panią Barbarą Kijanką, uczniowie klasy I d z wychowawcą Panią Małgorzatą Harczuk, uczniowie klasy II b z wychowawcą Panią Marceliną Ląg, uczniowie klasy II c z wychowawcą Panią Lucyną Babską oraz uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Eligii Plotke.

Wiersze dzieciom czytali zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Elżbieta Tarnawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 Pani Beata Kosicka-Siwak, Koordynator akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Pani Katarzyna Bednarz – Soja, nauczyciel konsultant z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Pani Aneta Mandzyn, Pani  Krystyna Kosterkiewicz  z Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Pani Edyta Bolanowska przyjaciel szkoły, przedstawiciel Straży Miejskiej Pan Witold Mulczyński, przedstawiciel górnictwa Pan Maciej Gałuszka, przedstawiciel Straży Granicznej Pan Bartłomiej Galanty. Pierwszym utworem odczytanym wspólnie była ,,Lokomotywa” Juliana Tuwima. Następnie goście odegrali dla dzieci ,,Rzepkę”. Później czytane były inne utwory Julina Tuwima, na przemian z  występami dzieci z poszczególnych placówek.

Spotkanie przygotowała i poprowadziła Pani Małgorzata Banicka nauczyciel z SP11, lider akcji Cała Polska czyta dzieciom w SP 11.

no images were found

„Spotkanie czytelnicze pod chmurką”

Dnia 23 maja 2016 r. uczniowie klasy V b wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą Oleszek i Opiekunem Szkolnego Koła Turystycznego Panią Małgorzatą Banicką uczestniczyli w kolejnym pieszym rajdzie na odznakę ,,Znam Przemyśl”. Jednym z punktów zwiedzania był budynek dawnego klasztoru dominikanek. Obecnie mieści się tam Biblioteka Miejska. W takcie zwiedzania doszło do spotkania ze znaną pisarką dla dzieci Panią Urszulą Kozłowską, która przeczytała uczniom wybrane utwory ze swojej  książki pt: ,,Czapka nie Witka czyli odlotowe zabawy słowem”. Pisarka zadawała  też pytania  uczniom. Spotkanie czytelnicze pod chmurką przebiegało w niezwykle w miłej atmosferze.

Kwietniowe Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej-13-14.04.2016 r.

W dniach 13 i 14 kwietnia 2016 r. uczniowie ze świetlicy pod opieka Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w kolejnych spotkaniu czytelniczym. Tym razem zajęcia poświęcone były łamańcom słownym. Rymowane wierszyki prezentowała Pani Małgorzata Tomków. Dzieci wysłuchały tez nagrania Pani Urszuli Dudziak, która rozbawiła wszystkich swoją interpretacją wiersza.

Marcowe spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej 16.03.2016
Zajęcia czytelnicze Wszystko na temat słonia

Spotkanie kolędowe w naszej szkole
02.02.2016 r. z udziałem dzieci z przemyskich szkół i przedszkoli.

02 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się coroczne Spotkanie Kolędowe . Spotkanie miało na celu kultywowanie polskich tradycji kolędowych. Uczestniczyły w nim dzieci z przemyskich przedszkoli i świetlic wraz z opiekunami. Były to dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek, dzieci z Przedszkola Sióstr Felicjanek, dzieci z Przedszkola Nr 9, dzieci ze świetlicy przy SP15, dzieci ze świetlicy przy SP 17 i z SP 11. Każda placówka zaprezentowała przygotowane wcześniej kolędy. Występy dzieci przeplatane były czytaniem utworów i legend związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie ze szkoły ukraińskiej zaprezentowali grę na ludowych instrumentach muzycznych.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła P. Małgorzata Banicka.

Styczniowe Spotkanie z książką-
zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej

21 stycznie 2016 r. uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w kolejnym Spotkaniu z książką w Bibliotece Miejskiej. Tematem styczniowego spotkania były baśnie H. Ch. Andersena. Pani bibliotekarka przybliżyła na wstępie sylwetkę pisarza, a następnie kilka baśni duńskiego autora. Były też zagadki ze znajomości baśni, układanie puzzli w grupach na czas. Na zakończenie uczniowie mogli sprawdzić swoją zręczność w układaniu wieży z klocków.

Grudniowe Spotkanie  z książką w Bibliotece Miejskiej
16 grudnia 2015 r. jak co miesiąc grupa uczniów ze świetlicy uczestniczyła w zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Na początku uczniowie obejrzeli filmik, z którego dowiedzieli się jak można wykonać własnoręcznie ciekawy kalendarz adwentowy. Następnie wysłuchali opowiadania o tematyce świątecznej przeczytanego przez Panią bibliotekarkę. Kolejny etap zajęć stanowiła zabawa, w której trzeba było narysować z zasłoniętymi oczami Mikołaja. Uczniowie mieli również szansę wykazać się talentem muzycznym podczas śpiewania wybranej piosenki świątecznej lub ulubionej kolędy. Końcowa zabawa polegała na tym, by ubrać kolegę/ koleżankę w płaszcz i czapkę Mikołaja, podczas gdy on/ona odbija balonik, tak by nie upadł na podłogę. Wszyscy świetnie się bawili.

Listopadowe Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej
Urodziny książkowego misia

Dnia 19 listopada 2015 r. po raz kolejny grupa uczniów ze świetlicy uczestniczyła w zajęciach  czytelniczych zorganizowanych w Bibliotece Miejskiej. Tematem listopadowego spotkania były Urodziny Książkowego Misia. Uczniowie przypominali sobie „misiowych” bohaterów książek. Pani bibliotekarka przeczytała fragmenty książek: Tajemnica kruczego zwoju, Która godzina Kubusiu Puchatku. Następnie uczniowie przypominali sobie filmowych ulubieńców. W szkole na zajęciach w świetlicy rysowali portret swojego ulubionego misia- przyjaciela.

Październikowe Spotkania z książką w Bibliotece Miejskiej
21 i 22 października 2015 r. dzieci ze świetlicy uczestniczyły w zajęciach czytelniczych w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem tematem spotkania była opieka nad naszymi pupilami-psami, ponieważ październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Na początku zajęć odbyła się zabawa polegająca na odgadywaniu przy zasłoniętych oczach nazwy przedmiotu związanego z psem. Wśród rzeczy były m. in. smycz, kubraczek dla psa i kość. Była to również okazja do rozmowy na temat tego jak w sposób odpowiedzialny dbać o swojego przyjaciela-psa. Następnie pani bibliotekarka zaprezentowała kilka wartych uwagi książek. Należały do nich: „Psierociniec” A. Widzowskiej, „Moja pierwsza książka o psach”, „Milutek” B. Cole, oraz „Psy – encyklopedia ilustrowana.” Spotkanie zakończyło się obejrzeniem zabawnych zdjęć z naszymi milusińskimi oraz pracą plastyczną – kolorowaniem obrazka z pieskiem. Z chęcią odwiedzimy bibliotekę kolejny raz.:-)