Home » Promocja zdrowia (Page 3)

Rok 2014/2015 Rokiem walki z hałasem

W czasie Rad Pedagogicznych pani Dyrektor, wychowawcy i pozostali nauczyciele niejednokrotnie zwracali uwagę na negatywne skutki hałasu panującego w szkole. Doszliśmy do wniosku, że konieczne jest zintensyfikowanie działań, zmierzających do wyciszenia zachowań uczniów podczas przerw, albowiem niepożądane zjawisko hałasu nasiliło się w ostatnim czasie. W związku z tym postanowiliśmy w roku szkolnym 2014/2015 podjąć działania w celu zminimalizowania tego problemu i ogłosić ten rok „Rokiem walki z hałasem”. Wszystkich rodziców prosimy o aktywne włączenie się w te działania.

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH -HAŁAS

Sprawozdanie z działalności wychowawcze i profilaktycznej w klasach I – VI w roku szkolnym 2012/2013

Kształcenie zintegrowane – działania wychowawcze i profilaktyczne

 

1. W klasach I – III uczniowie wzięli udział w następujących programach profilaktycznych:

 

 • Wolność oddechu – zapobiegaj astmie;
 • Zawsze razem – profilaktyka AIDS
 • Nie pal przy mnie, proszę!
 • Stop meningokokom
 • Owoce w szkole– 5 porcji warzyw, owoców lub soku Warzywkowo
 • Szklanka mleka – 3 razy w tygodniu
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • Pierwsza pomoc – program profilaktyczny
 • „Grunt –  to dobre wychowanie” program edukacyjno – wychowawczy
 • Żyć w zgodzie ze sobą program profilaktyczny – klasa III a

 

Praca wychowawcza nauczycieli przebiegała według planu pracy wychowawczej.

Nauczyciele przeprowadzili szereg pogadanek na temat właściwego zachowania uczniów
w różnych sytuacjach. W tych działaniach wspierani byli przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i KMP w Przemyślu (klasy pierwsze – bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym – wrzesień).

W klasach pierwszych wychowawcy położyli duży nacisk na zintegrowanie zespołu klasowego, a szczególną opieka otoczoną dość liczną grupę sześciolatków. W klasie I b podjęto akcję edukacyjną na temat cukrzycy, ze względu na ucznia W. Wnuka).

 

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV – VI

 

1. W klasach IV – VI uczniowie wzięli udział w następujących programach profilaktycznych i wychowawczych:

 

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bez agresji
 • Przemoc i agresja – jak panować nad emocjami
 • Szacunek i tolerancja
 • Letnia Szkoła Demokracji – program o zasadach funkcjonowania w grupie
 • „Grunt –  to dobre wychowanie” program edukacyjno – wychowawczy
 • Bezpieczna szkoła – zajęcia profilaktyczne i konkurs we współpracy ze Strażą Miejską
 • Zdrowe żywienie dzieci w wieku szkolnym – program profilaktyczny dla uczniów
  i rodziców
 • Żyjemy wśród innych ludzi – zajęcia integrujące grupę (klasa IV b)
 • Nie jestem bezradny –  elementy programu profilaktycznego (klasa V b)
 • Trzymaj formę
 • ABC! Ale będzie czadowo

 

Wychowawcy klas realizowali zajęcia – programy wychowawcze na godzinach wychowawczych – według swoich planów pracy wychowawczej i sytuacji wynikających
w danym momencie.

 

Żyć w zgodzie ze sobą

„ Żyć w zgodzie ze sobą”- to program profilaktyczny Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości, zrealizowany w klasie 3a przez Annę Nowicką w kwietniu- maju 2013 r.
Program zawierał scenariusze 10 lekcji, poruszających różne tematy takich jak: radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, świadomość własnych mocnych stron,, zachowania asertywne. Program ten oparty jest na filozofii wzmacniania tych kompetencji, które chronią człowieka przed wchodzeniem na ścieżkę uzależnień.
W programie posłużono się przykładami postaci dwojga bohaterów: Uli i Wojtka, którzy towarzyszą dzieciom w poznawaniu kolejnych tematów. Są to przewodnicy po programie, dzieci poznają ich historie, kłopoty oraz sposoby rozwiązywania problemów.

Konkurs plastyczny Dbamy o zdrowie

W czasie zajęć w świetlicy dużo uwagi poświęcamy dbaniu o nasze zdrowie. Rozmawiamy o tym, jakie czynniki wpływają na zdrowie pozytywnie, a co sprawia, że możemy je stracić. Oprócz pogadanek, wspólnych dyskusji odbył się też konkurs plastyczny Dbamy o zdrowie. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

ZDROWE ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM – JAK WAŻNE JEST DRUGIE ŚNIADANIE

Drugie śniadanie w szkole to bardzo ważny posiłek. Dostarcza on uczniowi sił zarówno do nauki, ćwiczeń fizycznych, a także do zabawy podczas przerw. Dzieci które podczas pobytu w szkole jedzą drugie śniadanie lepiej się uczą, są w stanie wykonać szybciej zadania pamięciowe i te związane z koncentracją. Dodatkowo lepiej panują nad swoimi emocjami i zachowaniem niż ci uczniowie, którzy nie jedzą drugich śniadań.

W szkole odbyły się już akcje i lekcje propagujące zdrowe odżywianie. Jednak bez pomocy rodziców nasze działania nie przyniosą oczekiwanych efektów. Dlatego właśnie był to jeden z tematów poruszanych na zebraniach z rodzicami. Zamieszczamy również prezentację dotyczącą tych właśnie zagadnień.

Zdrowe żywienie dzieci w wieku szkolnym

AKCJA SEGREGACJA

W szkole od wielu lat prowadzimy działania, których celem jest promocja selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz recyklingu. Promujemy w szkole segregację odpadów. Zbieramy makulaturę, plastikowe opakowania i nakrętki. Pamiętamy też o  niebezpiecznych dla środowiska bateriach. Celem tej akcji jest przekazanie społeczności szkolnej wiedzy na temat tego, jakie odpady nadają się do przetworzenia i podlegają selektywnej zbiórce.

PIERWSZA POMOC

Dnia 24 listopada 2012 roku, w ramach Pikniku Naukowego „Młody Nobel 3”, uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście z innych szkół wzięli udział w pokazie pierwszej pomocy.

ZDROWO NAJEDZENI

Uczniowie klasy III „a” wraz z wychowawczynią Panią Anną Nowicką przygotowali scenariusz filmu promującego zdrowe odżywianie. Przy pomocy Pani Anety Jabłońskiej udało się nakręcić filmik, który bierze udział w konkursie Tesco dla szkół.

Rajd Pieszy 17.11.2012r.

Dnia 17 listopada 2012 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na rajd pieszy. Trasa rajdu: SP11 – ul. Franciszkańska – kościół oo. Franciszkanów – Rynek Starego Miasta – ul. Sanocka – w siedzibie u Szwejków – Kruhel Wielki ( na szlaku ks. Jana Balickiego)- węzeł szlaków – Zielonka – ul. Pasteura – ul. Tatarska –  kościół oo. Karmelitów – ul. Władycze – SP11.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie