Home » Promocja zdrowia » Bezpieczeństwo i higiena pracy (Page 2)

Rok 2014/2015 Rokiem walki z hałasem

W czasie Rad Pedagogicznych pani Dyrektor, wychowawcy i pozostali nauczyciele niejednokrotnie zwracali uwagę na negatywne skutki hałasu panującego w szkole. Doszliśmy do wniosku, że konieczne jest zintensyfikowanie działań, zmierzających do wyciszenia zachowań uczniów podczas przerw, albowiem niepożądane zjawisko hałasu nasiliło się w ostatnim czasie. W związku z tym postanowiliśmy w roku szkolnym 2014/2015 podjąć działania w celu zminimalizowania tego problemu i ogłosić ten rok „Rokiem walki z hałasem”. Wszystkich rodziców prosimy o aktywne włączenie się w te działania.

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH -HAŁAS

NIE BIEGAM, NIE KRZYCZĘ – SPOKOJU SOBIE ŻYCZĘ

Encyklopedia definiuje hałas jako dźwięki o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: „bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”. Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym. Na ochronę przed hałasem, organizm zużywa ogromne ilości energii. Dlatego w naszej szkole po raz kolejny zaakcentowano wyraz walki z hałasem. Dnia 6 lutego 2013 roku uczniowie klasy VI a chodząc z transparentami:

 

NIE BIEGAM, NIE KRZYCZĘ – SPOKOJU SOBIE ŻYCZĘ

CHCEMY DOBRE SAMOPOCZUCIE MIEĆ – HAŁASOWI MÓWIMY NIE!

i zaklejonymi taśmą ustami apelowali o ciszę. Społeczność szkolna bardzo pozytywnie wypowiadała się na widok „protestujących”, czego wyrazem było zupełnie dobrowolne zaklejanie sobie ust.

 

Anna Dryniak

WALKA Z HAŁASEM

W roku szkolnym 2012/2013 chcąc przystąpić do sieci Szkół Promujących Zdrowie podjęliśmy walkę z hałasem.

 

Celem działań jest:

 

  • uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka
  • świadome ograniczanie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu
  • ograniczenie hałasu w szkole

 

Realizować będziemy to zadanie poprzez:

 

  • pogadanki na temat szkodliwości hałasu przeprowadzane we wszystkich klasach
  • przygotowanie przez każdą klasę gazetki o szkodliwości hałasu
  • opracowanie klasach „Klasowych Kodeksów Ciszy”
  • wykonanie i zaprezentowanie  plakatów nawołujących do ograniczania hałasu w szkole

PIERWSZA POMOC

Dnia 24 listopada 2012 roku, w ramach Pikniku Naukowego „Młody Nobel 3”, uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście z innych szkół wzięli udział w pokazie pierwszej pomocy.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie