Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2016/2017 (Page 3)

Zajęcia w Siedzibie Parków Krajobrazowych

W dniach 31.01. i 07.02.2017r. grupa uczniów ze świetlicy pod opieką Małgorzaty Banickiej uczestniczyła w zajęciach w Parkach Krajobrazowych. Tematem spotkań były ,,Ptaki zimujące w naszym kraju”. Dzieci uczyły się rozpoznawać wybrane gatunki ptaków najczęściej występujące w naszym regionie. W ramach utrwalenia wiadomości rozwiązywały testy związane z tematem.

Z wizytą w siedzibie Parków Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego-10.01.2017 r.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej i Pani Pedagog

Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania w czasie ferii świątecznych.

Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Rysujemy kartki świąteczne dla Bartka

Spotkanie z książką w Bibliotece Miejskiej- zajęcia czytelnicze na temat: ”O św. Mikołaju”

 

 Dnia 05 grudnia 2016 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli w zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Pani Jolanta Wilk-pracownik Biblioteki Miejskiej, przekazała uczniom informacje na temat postaci św. Mikołaja, jego pochodzenia, prezentowanych przez niego wartości. Czytała fragmenty bajek poświęconych  Mikołajowi. Uczniowie wysłuchali też wywiadu z Mikołajem mieszkającym obecnie w Laponii. Zajęcia przeplatane były zabawami ruchowymi i zagadkami.

 

Ubieramy choinkę w świetlicy szkolnej

 

Zwiedzanie szopek

4 stycznia 2017 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej wybrali się zobaczyć szopki świąteczne. Zwiedzili wystawę szopek w Kościele o.o. Franciszkanów w Przemyślu. Na wystawie uczniowie zobaczyli szopki z różnych stron świata, m.in. afrykańską i hiszpańską, wykonane z różnych materiałów i różnej wielkości. Największe zainteresowanie wzbudziła szopka, którą można było zobaczyć przez szkło powiększające. Po obejrzeniu wystawy w Kościele o.o. Franciszkanów uczniowie udali się na Rynek zobaczyć szopkę miejską. W drodze powrotnej mimo towarzyszącej zadymki zajrzeli jeszcze na chwilę do kościoła Karmelitów, by na chwilę zatrzymać się przy szopce. Dzień wcześniej inna grupa uczniów oglądała szopki w kościele o.o. Franciszkanów i Archikatedrze.

 

Poszukiwacze tropów

03.01.2017 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej udali się na wycieczkę do Parku Miejskiego w Przemyślu. Celem wyjścia były obserwacje przyrodnicze. Uczniowie obserwowali stada sikorek, wróbli , mazurków, pojedyncze gołębie. Szukali śladów zwierząt na śniegu, próbując odgadnąć do kogo należą, rozpoznawali nasiona drzew. Jedna z uczennic Dorotka Nowak przyniosła ziarno dla ptaków, które razem z koleżankami rozsypały w parku. Mimo dużego mrozu, nikogo nie opuszczał zapał tropiciela przyrody.

 

Warsztaty z pieczenia pierniczków

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wzięli udział w warsztatach z pieczenia pierniczków w muzeum.

Zajęcia przyrodnicze w siedzibie Parków Krajobrazowych- 28.11. 2016 r.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie