Dobre maniery

Na zajęciach w świetlicy w styczniu uczniowie poznawali zasady dobrego wychowania czyli bon ton. Na podstawie własnych doświadczeń opowiadali, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Dużą pomocą była książka G. Kaspedke pt.: ,,Bon czy ton savoir vivre dla dzieci”, która w humorystyczny sposób opowiada o zasadach kulturalnego postepowania. W oparciu o własne doświadczenia i książkę uczniowie tworzyli definicję dobrych manier. Gotowa definicja została zaprezentowana w formie plakatu, który został powieszony w świetlicy.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie