Home » Aktualności świetlicy szkolnej » Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia obchodzi się na świecie Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu pokazać problemy osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa do bycia traktowanymi na równi z innymi. Tego dnia w świetlicy uczniowie obejrzeli film pt. ,,Urodziny Maćka”, mówiący m.in. o problemach osób niepełnosprawnych oraz o tym jak możemy im pomóc. Następnie uczniowie wykonali plakaty i rysunki podejmujące problem ochrony osób z niepełnosprawnościami. Gotowe prace zostały powieszone na korytarzu w szkole, aby przybliżyć uczniom problemy osób z niepełnosprawnościami.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie