Home » Aktualności świetlicy szkolnej » Wyjście do parku

Wyjście do parku

Dnia 17 maja 2021 r. w ramach zajęć przyrodniczych w świetlicy  grupa uczniów udała się pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej  na wycieczkę do parku. Celem wyjścia były obserwacje przyrodnicze, w tym rozpoznawanie roślin, poszukiwanie ptaków wśród gałęzi drzew. Był też czas na zabawy na placu zabaw.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie