Home » Aktualności świetlicy szkolnej » Zajęcia w Parkach Krajobrazowych

Zajęcia w Parkach Krajobrazowych

Dnia 5 marca 2020 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyli  po raz kolejny w zajęciach przyrodniczych w siedzibie Parków Krajobrazowych. Tematem spotkania były wiosenne przyloty ptaków oraz potrzeba ochrony środowiska naturalnego. Zajęcia poprowadziła Pani Małgorzata Tarczyńska Góra – główny specjalista ds. edukacji, turystyki i rekreacji.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie