Home » Archiwum » Rok szkolny 2018/2019 » Pożegnanie klas ósmych

Pożegnanie klas ósmych

Moja mała wielka podróż

18 czerwca 2019r. po ośmiu latach nauki w naszej szkole pożegnaliśmy dwie klasy ósme. Były chwile wesołe i chwile wzruszeń, czas wspomnień i życzeń o pomyślną przyszłość. Uczniowie klas 8a i 8b pod opieką p. Ani Dryniak przygotowali występ artystyczno-wokalny jako wyraz wdzięczności dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Szczególnie wyróżnione zostały wychowawczynie obydwu klas: p. Marcelina Ląg i Joanna Belińska (I-III) oraz Katarzyna Skotnicka i Elżbieta Oleszek (IV-VIII), które ukształtowały te młode serca i umysły, odkrywały i pomagały rozwijać talenty. Dzięki ich pracy, pomocy rodziców oraz wysiłku samych uczniów nie osiągnęliby sukcesów, którymi mogli się pochwalić podczas rozdania dyplomów.

W tym dniu nasza szkoła pozyskała również kolejnego Przyjaciela, którym jest p. Marcin Malicki. Dziękujemy za wszelką pomoc i pracę na rzecz szkoły!

Życzymy wszystkim absolwentom wspaniałej obfitej w sukcesy przyszłości. Pragniemy, abyście dobrze wykorzystali zdobytą wiedzę w planowaniu swojej życiowej drogi!

Klasa 8a

 

Klasa 8b

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie