Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2018/2019 » KREATYWNA ZABAWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KREATYWNA ZABAWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Czas w świetlicy szkolnej spędzamy na różne sposoby. Uczniowie wzajemnie współpracują w zespołach, prezentują własne zainteresowania. Dziewczynki z klasy 2a:
S. Banaś, M. Charchan, M.Kajpust, A. Ossolińska, Z. Falger pod opieką pani Lucyny Babskiej przygotowują i prezentują układ taneczny „Witamy wiosnę”. Nauczycielka inspiruje grupę do pisania i prezentacji własnych wierszy. Chłopcy chętnie tworzą konstrukcje z klocków i lubią różne gry dydaktyczne.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie