Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2018/2019 » Zajęcia przyrodnicze w Parkach Krajobrazowych

Zajęcia przyrodnicze w Parkach Krajobrazowych

Dnia 29 marca 2019 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej udali się na kolejne zajęcia przyrodnicze do siedziby Parków Krajobrazowych. Tematem zajęć były różnice między wróblem a mazurkiem oraz znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Zajęcia poprowadziła Pani mgr inż. Małgorzata Tarczyńska-Góra – Główny Specjalista d/s edukacji, turystyki i rekreacji.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie