Home » Promocja zdrowia » Bezpieczeństwo i higiena pracy » Wyniki ankiety ewaluacyjnej na temat hałasu

Wyniki ankiety ewaluacyjnej na temat hałasu

Po zrealizowaniu  zaplanowanych działań przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, która zawierała dwa pytania.

 

  1. Czy uczestniczyłeś w działaniach mających na celu zmniejszenie poziomu hałasu w szkole?

A) Tak              B) Nie

  1. Czy prowadzone dziania przyniosły pozytywne rezultaty i poziom hałasu w szkole uległ zmniejszeniu?

A) Tak              B) Nie

A oto jej wyniki.

Z przeprowadzonego wśród uczniów wszystkich klas badania wynika, że około  97% z nich uczestniczyło w działaniach mających na celu zmniejszenie poziomu hałasu w szkole, ale tylko nieco ponad połowa, bo 59% ankietowanych przyznało, że prowadzone dziania przyniosły pozytywne rezultaty i poziom hałasu w szkole uległ zmniejszeniu. Wyniki te pozwalają na stwierdzenie, że aby efekt był bardziej widoczny, nie należy poprzestać na tym co już osiągnęliśmy, ale w kolejnym roku szkolnym nadal podejmować podobne działania.

Bez tytułu

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie