PROMOCJA ZDROWIA

Dnia 27 października 2014r.  uczniowie klas IIa i IVa pod opieką pani Renaty Bieliszak i pani Elżbiety Oleszek wzięli udział w zorganizowanym  na Zamku Kazimierzowskim spotkaniu pt. Bezpieczna droga do szkoły. Celem spotkania uczniów z różnych szkół przemyskich było przekazanie dzieciom jak bezpiecznie mają zachowywać się w drodze z i do szkoły oraz  w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Spotkanie krótką przemową do dzieci rozpoczął pan prezydent Robert Choma, uwrażliwiając je na potrzebę bezpiecznego zachowania się i potrzeby pomocy innym. Następnie  pod okiem ratowników medycznych niektórzy uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać resuscytację na fantomach oraz nauczyć się właściwych zasad postępowania przy udzielaniu poszkodowanej osobie pierwszej pomocy. Dzięki tej akcji uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat dbania o własne i czyjeś zdrowie i bezpieczeństwo. Na koniec każdy otrzymał drobne upominki od organizatorów spotkania.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie