Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2010/2011 w świetlicy » Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

30.05.2011 r. przedstawiciele naszej świetlicy brali udział w inauguracji X tygodnia czytania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Impreza odbyła się na Zamku Kazimierzowskim W tym roku była czytana Lokomotywa Tuwima w różnych językach., m.in. po turecku przez Panią Nalan, którą poznaliśmy w Muzeum. Jako jedyna z gości ubrana była w strój narodowy.

Później było spotkanie z Panią Lidią Miś, która opowiadała o swojej twórczości. Była też okazja do pamiątkowego zdjęcia.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie