Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

(  36 tygodni i 3 dni <181 dni> nauki)

 

03.09.2018-18. 01.2019 – I semestr ( 18 tygodni i 1 dzień < 91dni>)

Ferie zimowe – 11.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

21.01.2019-21.06.2019- II semestr ( 18 tygodni  < 90 dni>)

 

03.09.2018 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

03.09.2018 r. – Pasowanie na ucznia

05.09.2018 r.- Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –VIII

06.09.2018 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –VIII, Spotkanie z RR

25.10.2018 r. – Zebranie z rodzicami kl. IV – VIII

26.10.2018 r. – Zebranie z rodzicami kl. I – III

01.11.2017 r. – Święto Zmarłych – Dzień wolny od zajęć

2.11.2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.12.2018 r. – Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV – VIII miesiąc przed

klasyfikacją

24.12.2018 r. – 01.01.2019 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2019 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

17.01.2019 r.  – Konferencja klasyfikacyjna

18.01.2019 r. – Półroczne zebranie z rodzicami

31.01.2019 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku

szkolnego 2018/2019

11.02.2019 r. – 24.02.2019 r. – Ferie zimowe

04.04.2018 r. – Zebranie z rodzicami

05.04.2018 r. – Zebranie z rodzicami

18.04.2019 r.-23.04.2019 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

15 – 17 kwietnia 2019 r. – Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć

                                             dydaktycznych

01.05.2019 r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

02.05.2019 r. –  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05. 2019 r. – Święto Konstytucji 3-go maja

13.05.2019 r. – Zebranie z rodzicami miesiąc przed klasyfikacją kl. IV-VIII

29.05.2019 r. – Dzień Patrona, Święto Szkoły

13.06.2019 r.Konferencja klasyfikacyjna

19.06.2019 r. –  Pożegnanie klas VIII, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.06.2019 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

21.06.2018 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2018/2019

25.06.2019 r. – Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603)

 

1) 02.11.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2) 15. 04.2019 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć

                              dydaktycznych

3) 16. 04.2019 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć

                              dydaktycznych

4) 17. 04.2019 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć

                              dydaktycznych

5) 29.04.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6) 30.04.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7) 02.05.2019 r.– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8) 19.06.2019 r. – pożegnanie klas VIII, dzień wolny od zajęć

                              dydaktycznych

 

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 20 dni

X – 23 dni

XI – 20 dni

XII – 15 dni

I – 22 dni

II – 10 dni

III – 21 dni

IV – 16 dni

V- 20 dni

VI – 14 dni

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie