Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

( 35 tygodni i 1 dzień <180 dni> nauki)

 

04.09.2017-19. 01.2018 – I semestr ( 18 tygodni i 1 dzień < 91dni>)

Ferie zimowe – 29.01.2018 r. – 9.02.2018 r.

22.02.2018-22.06.2018- II semestr ( 17 tygodni i 4 dni < 89 dni>)

 

04.09.2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

04.09.2017 r. – Pasowanie na ucznia

07.09.2017 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –VII, Spotkanie z RR

12.10.2017 r. – Jubileusz 30-lecia reaktywacji szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.10.2017 r. – Zebranie z rodzicami kl. IV – VII

27.10.2017 r. – Zebranie z rodzicami kl. I – III

01.11.2017 – Święto Zmarłych – Dzień wolny od zajęć

18.12.2017 r. – Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV – VII miesiąc przed  klasyfikacją

23.12.2017 r. – 01.01.2018 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2018 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

18.01.2018 r.  – Konferencja klasyfikacyjna

19.01.2018 r. – Półroczne zebranie z rodzicami

25.01.2018 r. –  konferencja podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

29.01.2018 r. – 09.02.2018 r. – Ferie zimowe

Marzec  2018 r.   – Dzień otwarty  ( przed zapisami do kl. I)

29.03.2018 r.-03.04.2018 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

05.04.2018 r. – Zebranie z rodzicami

06.04.2018 r. – Zebranie z rodzicami

30.04.2018 r. –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.05.2018 r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

02.05.2018 r. –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05. 2018 r. – Święto Konstytucji 3-go maja

04.05.2018 r. –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.05.2018 r. – Zebranie z rodzicami miesiąc przed klasyfikacją kl. IV-VII

29.05.2018 r.- Dzień Patrona

31.05.2018 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

01.06.2018 r. –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

czerwiec 2018 r. – Święto Szkoły

15.06.2018 r.Konferencja klasyfikacyjna

21.06.2018 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym  2017/2018

22.06.2018 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego

 

 

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603)

 

1) 12.10.2017 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2) 30.04.2018 r.- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3) 02.05.2018 r.– Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4) 04.05.2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5) 01.06.2018 r.– Dzień wolny od  zajęć  dydaktycznych

 

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 20 dni

X – 21 dni

XI – 21 dni

XII – 15 dni

I – 19 dni

II – 13 dni

III – 20 dni

IV – 18 dni

V- 18 dni

VI – 15 dni

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie