Home » RODZICE » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

 

W naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna, zapraszamy
do zapoznania się z raportem zamieszczonym poniżej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

 

  Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy (14,1 KiB, 464 hits)


Materiały informacyjne dotyczące reformy edukacji

  Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole (14,6 KiB, 88 hits)

Szkolna procedura wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych

Zespoły nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Program wychowawczo – profilaktyczny

  Regulamin wycieczek (46,3 KiB, 657 hits)


  Koncepcja pracy szkoły (44,0 KiB, 644 hits)


  Kodeks ucznia (47,0 KiB, 384 hits)


  Procedura w przypadku pojawienia się wszawicy w szkole (17,7 KiB, 120 hits)

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie