Home » RODZICE » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

 

W naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna, zapraszamy
do zapoznania się z raportem zamieszczonym poniżej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

 

  Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy (14,1 KiB, 432 hits)


Materiały informacyjne dotyczące reformy edukacji

  Proponowana lista książek do zakupu w ramach programu wspierania rozwoju czytelnictwa (29,0 KiB, 41 hits)


  Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole (14,6 KiB, 79 hits)


  Szkolna procedura wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych (71,0 KiB, 1 257 hits)


  ZESPOŁY NAUCZYCIELI SP11 (19,2 KiB, 421 hits)


  ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2014 (78,5 KiB, 293 hits)


  Program wychowawczy szkoły (50,8 KiB, 379 hits)


  Szkolny Program Profilaktyki (236,5 KiB, 371 hits)


  Roczny program wychowawczy (18,5 KiB, 171 hits)


  Wewnątrzszkolny System Oceniania (281,5 KiB, 453 hits)


  Raport z ewaluacji wewnętrznej (224,5 KiB, 5 944 hits)


  Regulamin wycieczek (44,9 KiB, 634 hits)


  Statut szkoły (250,8 KiB, 773 hits)


  Koncepcja pracy szkoły (44,0 KiB, 612 hits)


  Kodeks ucznia (47,0 KiB, 365 hits)


  Regulamin szkoły (31,0 KiB, 380 hits)

  Procedura w przypadku pojawienia się wszawicy w szkole (17,7 KiB, 110 hits)

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie