Home » RODZICE » Kryteria ocen

Kryteria ocen

INFORMATYKA – Aneta Jabłońska


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 2 i 3 (115,2 KiB, 278 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 4 (27,9 KiB, 742 hits)

  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych w klasie 5 (146,0 KiB, 1 110 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 6 (82,5 KiB, 867 hits)

JĘZYK ANGIELSKI

Warunki i sposób oceniania z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne klasy I – III

Wymagania edukacyjne klasy IV – VII

JĘZYK POLSKI – Anna Dryniak, Katarzyna Skotnicka

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasa IV

  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 5 (26,8 KiB, 1 474 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 6 (23,5 KiB, 1 241 hits)

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasa VII

MATEMATYKA – Henryk Dryniak

  Szczgółowe kryteria ocen z matematyki (20,9 KiB, 1 491 hits)

PRZYRODA  I BIOLOGIA – Małgorzata Jagustyn

Warunki i sposób oceniania z przyrody i biologii

Wymagania edukacyjne – biologia VII

Wymagania edukacyjne – przyroda IV

  Plan wynikowy z przyrody dla klasy V (274,0 KiB, 7 525 hits)


  Plan wynikowy z przyrody dla klasy VI (279,5 KiB, 5 384 hits)

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Elżbieta Oleszek

  KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV–VI (16,9 KiB, 2 098 hits)

Wymagania edukacyjne klasa IV

Wymagania edukacyjne klasa VII

TECHNIKA – Elżbieta Oleszek

  KRYTERIA OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH IV–VI (13,6 KiB, 827 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA I – Renata Horniatkiewicz-Daćko, Dorota Jamroz

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I (60,0 KiB, 803 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA II –

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy II (19,2 KiB, 781 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA III –

  Przedmiotowy system oceniania w klasie III (17,9 KiB, 295 hits)

RELIGIA KLASY I-VI

  Kryteria oceniania z religii dla klas I-VI (13,8 KiB, 772 hits)

WYCHOWANIE FIZYCZNE IV-VI

  Kryteria Oceniania ucznia z wychowania fizycznego (36,8 KiB, 759 hits)

PLASTYKA KLASY IV-VI

  KRYTERIA OCENIANIA Z PLASYKI (34,0 KiB, 585 hits)

CHEMIA – KLASY VII-VIII

Ogólne kryteria oceniania z chemii

INFORMATYKA

Kryteria oceniania klasa VII

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie