Home » RODZICE » Kryteria ocen

Kryteria ocen

INFORMATYKA – Aneta Jabłońska


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 2 i 3 (115,2 KiB, 301 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 4 (82,5 KiB, 754 hits)

  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych w klasie 5 (151,5 KiB, 1 119 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 6 (89,5 KiB, 878 hits)

JĘZYK ANGIELSKI

Warunki i sposób oceniania z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne klasy I – III

Wymagania edukacyjne klasy IV – VII

JĘZYK NIEMIECKI

Warunki i sposób oceniania

Wymagania edukacyjne dla klas VII – VIII

JĘZYK POLSKI – Anna Dryniak, Katarzyna Skotnicka, Aneta Pomianek – Zwierkowska

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasa IV

  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 5 (26,8 KiB, 1 501 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 6 (23,5 KiB, 1 262 hits)

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasa VII

MATEMATYKA – Henryk Dryniak

Szczegółowe wymagania dotyczące treści nauczania matematyki w klasach IV – VIII

Szczegółowe kryteria oceniania na lekcjach matematyki w klasach IV – VIII

PRZYRODA  I BIOLOGIA – Małgorzata Jagustyn

Warunki i sposób oceniania

Wymagania edukacyjne – biologia VII

Wymagania edukacyjne – przyroda IV

  Plan wynikowy z przyrody dla klasy V (274,0 KiB, 7 532 hits)


  Plan wynikowy z przyrody dla klasy VI (279,5 KiB, 5 394 hits)

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Elżbieta Oleszek

  KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV–VI (16,9 KiB, 2 140 hits)

Wymagania edukacyjne klasa IV

Wymagania edukacyjne klasa VII

TECHNIKA – Elżbieta Oleszek

  KRYTERIA OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH IV–VI (13,6 KiB, 855 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA I – Renata Horniatkiewicz-Daćko, Dorota Jamroz

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I (60,0 KiB, 811 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA II –

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy II (19,2 KiB, 790 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA III –

  Przedmiotowy system oceniania w klasie III (17,9 KiB, 308 hits)

RELIGIA KLASY I-VII

  Kryteria oceniania z religii dla klas I-VI (13,8 KiB, 801 hits)

Wymagania edukacyjne klasa VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE IV-VI

  Kryteria Oceniania ucznia z wychowania fizycznego (36,8 KiB, 776 hits)

Kryteria ocen dla klas VII – VIII

PLASTYKA KLASY IV-VII

  KRYTERIA OCENIANIA Z PLASYKI (34,0 KiB, 613 hits)

Kryteria ocen dla klasy VII

MUZYKA KLASY IV – VIII

Wymagania edukacyjne klasy IV – VIII

CHEMIA – KLASY VII-VIII

Ogólne kryteria oceniania z chemii

INFORMATYKA

Kryteria oceniania klasa VII

GEOGRAFIA

Kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne – klasa VII

FIZYKA – Remigiusz Łuc

Warunki i sposób oceniania

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie