Home » RODZICE » Kryteria ocen

Kryteria ocen

INFORMATYKA – Aneta Jabłońska


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 2 i 3 (115,2 KiB, 252 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 4 (27,9 KiB, 734 hits)

  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych w klasie 5 (146,0 KiB, 1 104 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z zajęć komputerowych dla klasy 6 (82,5 KiB, 778 hits)

JĘZYK ANGIELSKI – Małgorzata Łupicka

  Szczgółowe kryteria ocen z języka angielskiego (840,7 KiB, 1 325 hits)

JĘZYK POLSKI – Anna Dryniak, Katarzyna Skotnicka

  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 4 (385,9 KiB, 3 038 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 5 (26,8 KiB, 1 449 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 6 (23,5 KiB, 1 214 hits)

MATEMATYKA – Henryk Dryniak

  Szczgółowe kryteria ocen z matematyki (20,9 KiB, 1 437 hits)

PRZYRODA – Małgorzata Jagustyn

  Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV-VI (168,0 KiB, 1 950 hits)


  Plan wynikowy z przyrody dla klasy IV (306,0 KiB, 1 699 hits)


  Plan wynikowy z przyrody dla klasy V (274,0 KiB, 7 515 hits)


  Plan wynikowy z przyrody dla klasy VI (279,5 KiB, 5 380 hits)

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Elżbieta Oleszek

  KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV–VI (16,9 KiB, 2 028 hits)

TECHNIKA – Elżbieta Oleszek

  KRYTERIA OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH IV–VI (13,6 KiB, 790 hits)

JĘZYK ANGIELSKI – Karolina Popowicz-Kosterkiewicz

  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY I-III (18,1 KiB, 484 hits)


  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VI (26,8 KiB, 473 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA I – Renata Horniatkiewicz-Daćko, Dorota Jamroz

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I (60,0 KiB, 795 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA II –

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy II (19,2 KiB, 771 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA III –

  Przedmiotowy system oceniania w klasie III (17,9 KiB, 287 hits)

RELIGIA KLASY I-VI

  Kryteria oceniania z religii dla klas I-VI (13,8 KiB, 742 hits)

WYCHOWANIE FIZYCZNE IV-VI

  Kryteria Oceniania ucznia z wychowania fizycznego (36,8 KiB, 739 hits)

PLASTYKA KLASY IV-VI

  KRYTERIA OCENIANIA Z PLASYKI (34,0 KiB, 570 hits)

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie