Polak Mały

 

Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej

Nazwa innowacji: POLAK MAŁY.

Adresat innowacji: Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej Nr 11

w Przemyślu

Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017

Główne założenie innowacji:

Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji obywatelskiej. Innowacja zakłada uatrakcyjnienie programu szkoły, wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową.

Cele główne

- rozwój postaw patriotycznych oraz obywatelskich,

- kształtowanie postaw szacunku do kultury, tradycji Polski oraz dorobku minionych pokoleń,

- kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym,

- kształtowanie świadomości bycia Polakiem,

- kształtowanie świadomości bycia Europejczykiem.

Opis innowacji:

W innowacji będą brać udział uczniowie klasy 2a. Program realizowany będzie w formie zajęć dodatkowych, elementy realizowane będą również podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. W innowacji wykorzystywane będą twórcze
i aktywizujące działania, mające na celu rozwój postawy patriotycznej oraz rozbudzenie zainteresowania i szacunku wobec historii Polski. Założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań przez uczniów klasy 2a w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Efektem pracy uczniów będzie prezentacja w formie plastycznej i artystycznej faktów związanych z historią Polski i regionu.

Planowane efekty:
Innowacja ma na celu wychowanie ucznia na świadomego obywatela, otwartego, uczestniczącego w życiu społeczności szkoły i regionu.
Uczeń:
- Zna polskie symbole narodowe oraz pieśni narodowe,
- Potrafi odpowiednio zachować się podczas uroczystości szkolnych i państwowych, Odznacza się odpowiednim zachowaniem i strojem,
-  Kształtuje w sobie postawą patriotyczną i obywatelską,

- Wykazuje poszanowanie względem historii, tradycji i kultury Polski.

Ewaluacja:

 Istotą powyższej innowacji jest kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Ewaluacja będzie polegała na stałym monitorowaniu uczniów względem zainteresowania  tematyką i zrozumieniem przekazywanych treści. Będą przeprowadzane również krótkie quizy oraz różnego rodzaju klasowe konkursy tematyczne. Efekty pracy z dziećmi zamieszczane będą w kronice papierowej. Pod koniec roku zostanie przeprowadzona ankieta z rodzicami, w której przedstawią swoją opinię na temat całorocznej pracy.

Opracowała Renata Horniatkiewicz- Daćko

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie

Aktualności »

10696155_10205119545219399_1647561123206534924_n

Wyróżnienie w konkursie PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA

Wojewódzki konkurs „Pamiętnik Nauczyciela” rozstrzygnięty Od lutego do końca maja 2017 r. trwał konkurs „Pamiętnik Nauczyciela”, który został zorganizowany...

 
20170623_091244

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana zakończyła rok szkolny 2016/2017. Po mszy świętej, wszyscy spotkaliśmy się przed szkołą,...

 
P1020741

Reminiscencje sportowe z II semestru

Pięknych wspomnień czar. począwszy od zawodów łyżwiarskich organizowanych przez zaprzyjaźnioną SP 1, w których odnosiliśmy indywidualne sukcesy jak i sukces...