Home » KADRA » Pracownicy

Pracownicy

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
SEKRETARIATf BARBARA ROSTECKA
KSIĘGOWOŚĆf ŁUCJA LICHOTA
JANINA KLIMKIEWICZ
KONSERWATORf KRZYSZTOF DRYNIAK
PANIE SPRZĄTAJĄCEf EDYTA DRYNIAK
DANUTA PIEPRZYCA
HELENA WILGUCKA
KUCHNIA TERESA WAJDA
LUCYNA WAJDA

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie